Закон України про освіту

Закон України про дошкільну освіту

Закон України про позашкільну освіту

Закон України про загальну середню освіту

Державний стандарт базової та повної середньої освіти

Указ президента України Про національну доктрину розвитку освіти

Концепція загальної середної освіти

Посилання додати